CEO Dennis Molendijk

CEO Mediation
CEO Coaching
CEO Creatieve Interventies
CEO Films
CEO Links

CEO 2008-2014
 

CEO Coaching

Het is gezond om een zekere argwaan te hebben voor adviseurs. Niets is namelijk zo gemakkelijk als het beter te weten wanneer je zelf geen vuile handen hoeft te maken. Tel daarbij op het onverteerbare gebruik van adviseurjargon en de clichés: “…het is toch een stukje erkenning…” “…de communicatielijnen moeten duidelijker worden gedefinieerd en op schrift worden gesteld…”

Aan advies heb je meestal niet zo veel, behalve als het over eenvoudige kennisoverdracht gaat. Om iemand op niveau te inspireren en te coachen spreek ik liever van ontmoetingen. Je nodigt iemand uit om vanuit een ander perspectief te reflecteren op dat wat er speelt. Interesse in de ander en het vermogen om ‘onder de oppervlakte te kijken’ zijn daarbij voor mij sleutelbegrippen. Een coaching-traject is bovenal een inspirerende uitwisseling.

In mijn eigen werk in de afgelopen jaren heb ik zelf ook voortdurend die ontmoetingen georganiseerd. Regelmatig zocht ik iemand op die me inspireerde met de vraag of ik voor even “zijn of haar hersens én intuïtie mocht lenen?”. Wanneer je jouw eigen gedachtes en twijfel kunt spiegelen aan iemand die je respecteert, maar die niet betrokken is bij de kwestie die speelt, scherpt dit je eigen intuïtie. En het geeft je de kans om zicht te krijgen op je blinde vlekken. Het aangaan van dergelijke ontmoetingen is een teken van intelligentie en realiteitszin en zeker geen zwaktebod.

What’s your story?

De mens is zijn verhaal. De belangrijkste veronderstelling van CEO is dat mensen niet alleen verhalen hebben, maar vooral hun verhaal zijn. We vertellen onszelf voortdurend verhalen van succes en falen; vanuit kracht of slachtofferschap; verhalen die slechts een uur overeind blijven, of een dag, of een heel leven. We hebben verhalen over ons werk, onze familie en relaties, onze gezondheid; over wat we willen en waartoe we in staat zijn. Deze verhalen bepalen in grote mate hoe anderen tegen ons aankijken en toch, vreemd genoeg, beseffen we te weinig dát we verhalen vertellen; te weinig wat die verhalen feitelijk betekenen en dat we in staat zijn ze te bewerken om zodoende dichter bij ons doel te komen.

Dat we onszelf verhalen vertellen geeft structuur en richting in ons leven vol uitdagingen en mogelijkheden. We zijn mentaal getraind om gebeurtenissen te rangschikken in oorzaak-gevolg, begin-midden-eind. Het helpt ons betekenis en belang te geven aan onze doelen en activiteiten. Verhalen geven zin aan de chaos; ze organiseren de vele uiteenlopende ervaringen die we hebben tot een coherente structuur van betekenisgeving; en zodoende vormen ze onze werkelijkheid. En veel te veel van die verhalen die we onszelf vertellen zijn disfunctioneel of zelfs een leugen. We zijn er een meester in om onszelf voor de gek te houden. Vooral ook succesvolle, talentvolle, hyperintelligente CEO’s!

Get your story right

Het belangrijkste verhaal dat je ooit zal vertellen over jezelf is het verhaal dat je vertelt áán jezelf!

Hoe kom je tot nieuwe op de realiteit gebaseerde verhalen die je inspireren te bereiken wat je wilt bereiken in je werk en in je leven? Wil je het echt aan om te kijken waar de barsten zitten in het huidige verhaal die zorgen voor belemmeringen wat betreft productiviteit, voldoening, engagement, erkenning en zingeving?

Waarom functioneert het niet? Vrijwel altijd geven we externe factoren de schuld. We zijn zelf de auteur van ons verhaal, maar degraderen onszelf in een bijrol: ouders, echtgenote, uren in een dag, overwerk, korte nachten, altijd bereikbaar moeten zijn, veel reistijd, contactgestoorde collega…de bedrijfscultuur…. het is vrijwel altijd de ander.

Het verhaal van Oedipus

Ik kom voort uit het toneel en voor mij is de Griekse tragedie van Oedipus (429 BC) dé metafoor voor die menselijke neiging om de verantwoordelijkheid búiten jezelf te zoeken. Dit is zijn verhaal:
Er is pest in de stad. Oedipus raadpleegt het orakel: de moordenaar van de vorige koning moet worden opgespoord om de stad Thebe te redden. Als een detective stort Oedipus zich op deze taak en gaat op zoek naar de waarheid, naar het kwaad dat hij als vanzelf buiten zichzelf plaatst. Tot zijn eigen verbijstering komt hij er stap voor stap achter dat hijzelf degene is die hij zoekt. Het onvoorstelbare blijkt waar: hijzelf is de veroorzaker van alle ellende. Met zijn zucht naar de waarheid, naar kennis, veroorzaakt hij zijn eigen ondergang.

Voor mij is de tragedie van Oedipus de verbeelding van onze wens om antwoorden te vinden op (de oorzaak van) een crisis. En als die antwoorden, die we haast vanzelfsprekend buiten onszelf zoeken, steeds meer richting onszelf wijzen, doorlopen we net als Oedipus het traject van verwarring, ongeloof, verontrusting en uiteindelijk verbijstering.

De essentie van CEO Coaching is dat jij uiteindelijk de enige bent die grip heeft op de koers van het verhaal.

Meer weten?

Wil je weten of ik wat voor je kan betekenen, aarzel niet om contact met me op te nemen. Wellicht resulteert het in een interessante ontmoeting.
Dennis@ceo-online.nl

Moderne Oedipus: fat lady in search of her dog
 

Motto CEO

A fact is a fact  but perception is reality

De werkelijkheid is een overgewaardeerd begrip. "Geef me de feiten" hoor je vaak. Maar het zijn niet de feiten die er toe doen, het zijn onze interpretaties van de feiten die de werkelijkheid bepalen. Echt!

Neem onderstaande foto. Het is een feit dat vakje A en B dezelfde kleur hebben. Hoe vaak ik er zelf ook naar kijk, telkens weer denk ik "het kan niet waar zijn".

 

Optische illusie: de vakken A & B zijn van dezelfde kleur

CEO-online

Via het menu aan de linkerkant van de website krijgt u specifieke informatie over Dennis Molendijk en de verschillende bedrijfsactiviteiten van CEO.

 

In het kader hieronder vindt u een meer associatieve uitwerking van het motto van CEO.

A fact is a fact.....

Niet overtuigd dat de twee vakken echt dezelfde kleur hebben? Of juist zeer overtuigd..... dat het niet zo is? 

Of ging dat te snel?

Om alle twijfel weg te nemen. Klik op deze link en je krijgt een trager filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=YFTKB6tFx-Y 

 

Wij leven verhalen

Niets is waar. Elk handelen en iedere communicatie is vervormd. Dat geldt voor grote conflicten, maar net zo goed voor de kleinste handeling ’s ochtends vroeg in de badkamer.

Neem dit prachtige experiment van Derren Brown over de beïnvloeding van het creatieve proces.

A fact is a fact but perception is reality

 

Wij leven verhalen. Dat is de realiteit. Wie we zijn en hoe we functioneren wordt niet zozeer bepaald door de gebeurtenissen die ons vormen, maar door de interpretaties die we aan die gebeurtenissen geven en de verhalen die we daarover vertellen; aan anderen én aan onszelf.  Die perceptie van de realiteit bepaalt wie we zijn en hoe we ondernemen, vriendschappen aangaan, ruzie maken, etc.

 

Ieder mens is een meesterverhalenverteller.

Slechts enkelen kunnen een verhaal goed vertellen, vanzelfsprekend, maar toch heeft íeder mens de narratieve structuur in zijn genen heeft zitten. Dat wil zeggen: het vermogen om te denken in oorzaak en gevolg, het vermogen om informatie te filteren en vervolgens te selecteren op relevantie en bruikbaarheid, de kunst van het denken en handelen in structuren, plot en thema. Verhalen zijn niet alleen de reflectie op de werkelijkheid, verhalen creëren de werkelijkheid.

Dát is het motto van CEO

Optische illusie: Hangen of klimmen?

Het andere perspectief

De verbindende factor van al de activiteiten van het Creative Executive Office is de fascinatie voor het verhaal als motor van ons gedrag.

Zowel in mediations en conflictbemiddeling, maar ook in het trainen, de coaching en de creatieve interventies, staat het andere perspectief centraal: 'kunnen we de situatie ook vanuit een andere, een nieuwe en onverwachte hoek bekijken?' 

 

Neem bijvoorbeeld de conflictbemiddeling. Je zou ieder conflict kunnen omschrijven als een strijd tussen twee tegengestelde interpretaties van dezelfde gebeurtenissen. In de zogenaamde narratieve mediation ga je als mediator samen op zoek naar een ander perspectief: 'zijn de partijen in staat om voorbij het eigen gelijk te werken aan een alternatief verhaal dat constructief en zelfs inspirerend is?'

Een ander perspectief

Heb jij een andere kijk op de zaak?

A fact is a fact but perception is reality.

Waar of niet? Heb je iets toe te voegen, of zie jij het anders? Laat het me weten!

Zowel in deze 'blog'  als onder CEO-impressies kunnen reacties / verhalen / filmpjes / foto 's worden opgenomen.

Stuur een mail naar: Dennis@ceo-online.nl 

 
Optische illusie: tel de zwarte puntjes