CEO Dennis Molendijk

CEO Mediation
CEO Coaching
CEO Creatieve Interventies
CEO Films
CEO Links

CEO 2008-2014
 

CEO Creatieve Interventies

CEO Creatieve Interventies heeft dezelfde basis als de CEO Mediation en CEO Coaching. Het verschil zit in de benadering. De balans verschuift van reflectie naar activiteit. Vanuit het motto 'een feit is een feit, maar perceptie is de realiteit' staat in de creatieve interventies de sturing van die perceptie centraal: “kunnen we er ook vanuit een totaal andere hoek naar kijken? En zo ja, wat levert dat op?” En die sturing van de perceptie vindt plaats door de organisatie van enerverende gebeurtenissen. Ik wil jou én je team eerst iets unieks laten meemaken, om die ervaring pas in tweede instantie te gebruiken voor reflectie op en verdieping van de eigen inzichten.

Maatwerk

Wat voor soort interventies zijn het? Dat kan van alles zijn. Het is maatwerk gebaseerd op twee principes. Eén: het heeft een directe relatie met de kwestie of het dilemma dat speelt (in een team). Twee: het wijkt af van traditionele trainingsprogramma’s en het moet het bloed sneller doen stromen. CEO is geen evenementenbureau voor bedrijfsuitjes, maar wel de plek voor het ontwikkeling van uitdagende programma’s met een specifiek trainingsdoel. Dit kan gaan over een andere manier van kennisoverdracht, over zicht krijgen op de eigen blinde vlekken van de organisatie, maar ook over het vergroten van de creativiteit in het denken of het in beweging krijgen van een team dat is vastgeroest of te maken heeft met karakters die botsen.

Van klein naar groot

Een creatieve interventie kan van alles zijn. De meest eenvoudige variant is het uitnodigen van gasten. Ik heb zelf in mijn werk regelmatig gasten over de vloer gehad. Uiteenlopende figuren die vertelden over hun (beroeps)achtergrond: een voetbalcoach uit de eredivisie, een prostitué, een gijzelingsonderhandelaar van de politie, een chefkok, een gevangenisdirecteur, een politicus uit de tweede kamer, een skateboardkampioen, een filosoof, een analfabeet. Dergelijk ontmoetingen zijn zonder uitzondering inspirerend. Hoewel er lang niet altijd een directe lijn is met jouw vakgebied of expertise, levert het je daadwerkelijk verdiepen in een ander perspectief verassende contrasten, parallellen en inzichten op.

Maar het kan ook groot. Naast het uitnodigen van gasten kan CEO ‘excecutive’ programma’s ontwikkelen: workshops, brainstormsessies, interactieve trainings- of managementgames, gezamenlijk een film maken in één dag…. alles is mogelijk. Als het maar relevant én uitdagend is. De unieke ervaring is het middel, de inhoud het doel.

Alles is mogelijk

Na twintig jaar theatermaken en het leidinggeven aan een grote organisatie, heb ik niet alleen veel ervaring met het aansturen van complexe projecten, ik heb ook een groot netwerk van acteurs, regisseurs, schrijvers, technici, etc. Dat maakt dat CEO niet alleen de verantwoordelijkheid kan nemen voor de inhoud, maar ook voor de organisatie van die inhoud.

Last but not least

Boardroom Mediation voor CEO’s

Stel het gaat gewoon goed. Het bedrijf loopt eigenlijk zoals het moet, je hebt veel talenten om je heen verzameld en iedereen is min of meer tevreden. Toch voel je een zekere onrust. “Wat zie ik over het hoofd? Komt dat wat we doen wel écht overeen met het verhaal dat we onszelf vertellen? Hoe scherp evalueren we eigenlijk ons eigen functioneren?” Het is geen dwingende en dringende kwestie. Gewoon een gevoel. En waar je zeker geen zin in hebt is een duurbetaalde adviseur die je komt vertellen wat je al weet. Stél dat dat zo is, dan wil ik graag delen in het risico. Nodig me uit in de bestuurskamer, in de stafvergadering, bij jou op kantoor. Laten we eerst uitvinden of we elkaar kunnen inspireren en pas in tweede of zelfs in derde termijn spreken over een zakelijk voortzetting. Dat risico durf ik graag aan.

Dennis@ceo-online.nl

 

Motto CEO

A fact is a fact  but perception is reality

De werkelijkheid is een overgewaardeerd begrip. "Geef me de feiten" hoor je vaak. Maar het zijn niet de feiten die er toe doen, het zijn onze interpretaties van de feiten die de werkelijkheid bepalen. Echt!

Neem onderstaande foto. Het is een feit dat vakje A en B dezelfde kleur hebben. Hoe vaak ik er zelf ook naar kijk, telkens weer denk ik "het kan niet waar zijn".

 

Optische illusie: de vakken A & B zijn van dezelfde kleur

CEO-online

Via het menu aan de linkerkant van de website krijgt u specifieke informatie over Dennis Molendijk en de verschillende bedrijfsactiviteiten van CEO.

 

In het kader hieronder vindt u een meer associatieve uitwerking van het motto van CEO.

A fact is a fact.....

Niet overtuigd dat de twee vakken echt dezelfde kleur hebben? Of juist zeer overtuigd..... dat het niet zo is? 

Of ging dat te snel?

Om alle twijfel weg te nemen. Klik op deze link en je krijgt een trager filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=YFTKB6tFx-Y 

 

Wij leven verhalen

Niets is waar. Elk handelen en iedere communicatie is vervormd. Dat geldt voor grote conflicten, maar net zo goed voor de kleinste handeling ’s ochtends vroeg in de badkamer.

Neem dit prachtige experiment van Derren Brown over de beïnvloeding van het creatieve proces.

A fact is a fact but perception is reality

 

Wij leven verhalen. Dat is de realiteit. Wie we zijn en hoe we functioneren wordt niet zozeer bepaald door de gebeurtenissen die ons vormen, maar door de interpretaties die we aan die gebeurtenissen geven en de verhalen die we daarover vertellen; aan anderen én aan onszelf.  Die perceptie van de realiteit bepaalt wie we zijn en hoe we ondernemen, vriendschappen aangaan, ruzie maken, etc.

 

Ieder mens is een meesterverhalenverteller.

Slechts enkelen kunnen een verhaal goed vertellen, vanzelfsprekend, maar toch heeft íeder mens de narratieve structuur in zijn genen heeft zitten. Dat wil zeggen: het vermogen om te denken in oorzaak en gevolg, het vermogen om informatie te filteren en vervolgens te selecteren op relevantie en bruikbaarheid, de kunst van het denken en handelen in structuren, plot en thema. Verhalen zijn niet alleen de reflectie op de werkelijkheid, verhalen creëren de werkelijkheid.

Dát is het motto van CEO

Optische illusie: Hangen of klimmen?

Het andere perspectief

De verbindende factor van al de activiteiten van het Creative Executive Office is de fascinatie voor het verhaal als motor van ons gedrag.

Zowel in mediations en conflictbemiddeling, maar ook in het trainen, de coaching en de creatieve interventies, staat het andere perspectief centraal: 'kunnen we de situatie ook vanuit een andere, een nieuwe en onverwachte hoek bekijken?' 

 

Neem bijvoorbeeld de conflictbemiddeling. Je zou ieder conflict kunnen omschrijven als een strijd tussen twee tegengestelde interpretaties van dezelfde gebeurtenissen. In de zogenaamde narratieve mediation ga je als mediator samen op zoek naar een ander perspectief: 'zijn de partijen in staat om voorbij het eigen gelijk te werken aan een alternatief verhaal dat constructief en zelfs inspirerend is?'

Een ander perspectief

Heb jij een andere kijk op de zaak?

A fact is a fact but perception is reality.

Waar of niet? Heb je iets toe te voegen, of zie jij het anders? Laat het me weten!

Zowel in deze 'blog'  als onder CEO-impressies kunnen reacties / verhalen / filmpjes / foto 's worden opgenomen.

Stuur een mail naar: Dennis@ceo-online.nl 

 
Optische illusie: tel de zwarte puntjes