CEO Dennis Molendijk

CEO Mediation
CEO Coaching
CEO Creatieve Interventies
CEO Films
CEO Links

CEO 2008-2014
 

Wij leven verhalen

Wij leven verhalen. Dat is de realiteit. Wie we zijn en hoe we functioneren wordt niet zozeer bepaald door de gebeurtenissen die ons vormen, maar door de interpretaties die we aan die gebeurtenissen geven en de verhalen die we daarover vertellen; aan anderen én aan onszelf.  (Zie ook kader rechts: a fact is a fact but perception is reality.)
Het gegeven dat ons leven, ons werk en wie we zijn onlosmakelijk verbonden zijn met de verhalen die we elkaar en onszelf vertellen, is de belangrijkste inspiratiebron van CEO (Creative Executive Office).

Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met zijn levensloop. (Georgy Konrad)

Dennis Molendijk

Dit is mijn verhaal

Zo’n twintig jaar lang heb ik gewerkt in het theater o.a. als dramaturg, als regisseur, als zakelijk leider. Met name de laatste periode tussen 1999 en 2009 was ik als zakelijk directeur en dramaturg van het Noord Nederlands Toneel (NNT) in mijn element. Als groot landelijk toneelgezelschap wilden we toneel maken dat relevant, enerverend én succesvol was. In tien jaar tijd hebben we met het gezelschap meer dan honderd producties gemaakt: voorstellingen in de grote schouwburgen van het land, maar ook in huiskamers, raadszalen, crematoria, op een dak, in een kelder, in een strokasteel, op een krantenredactie, in een vrachtschip, etc. Met zeer veel plezier heb ik samen met artistiek compagnon Koos Terpstra leiding gegeven aan een dynamisch en veelkleurig gezelschap.

Stoppen op het hoogtepuntpunt. In een theatervoorstelling heb je altijd een beperkt aantal ‘knooppunten’. Dat zijn belangrijke momenten waar het verhaal ineens een draai of een versnelling krijgt. In feite bevind ik me nu zelf op zo’n knooppunt. Doelbewust ben ik na tien jaar gestopt met het NNT en dat gold voor het hele artistieke team. We maakten plaats voor een nieuw team dat in de komende jaren op geheel eigen wijze de hemel zal bestormen. Ik vind zo’n radicale breuk gezond, zelfs noodzakelijk om de artistieke én organisatorische vitaliteit te behouden. Dat geldt overigens voor grote gesubsidieerde toneelgezelschappen in het algemeen, maar ook voor mijn eigen ontwikkeling in het bijzonder. Ik wilde persé voorkomen dat ik te comfortabel in mijn eigen routine en mijn eigen gelijk zou kunnen gaan hangen. En dus besloot ik doelbewust niet in te gaan op aanbiedingen uit de theatersector, maar juist voor mezelf te beginnen met CEO.

Het 'andere' perspectief

Je zult het overal op deze site tegenkomen. Het zit in mijn systeem om te zoeken naar het ‘andere’ perspectief. Waarom? Om de zaken in beweging te krijgen, om opwinding te veroorzaken, om confronterend te zijn, om inzicht te geven, om te relativeren, om energie te geven, om tot de kern te komen.

Dat is een rechtstreeks gevolg van al die jaren in het theater. De professionele theaterwereld kenmerkt zich door een wonderlijke mix van klassieke én onorthodoxe processen. En die mix neem ik mee in al mijn activiteiten. Op managementniveau weet ik welke ‘traditionele’ leiderschapkwesties spelen wanneer je verantwoordelijk bent voor een grote organisatie met een omzet van meerdere miljoenen. Die zakelijke verantwoordelijkheid is echter maar één kant van de medaille. De andere kant is die van de intuïtieve en creatieve processen.
Om oorspronkelijk en succesvol te zijn – in welke organisatie of werkverhouding dan ook - moet je in staat zijn om inhoud en organisatie te koppelen. Als iets mijn werk kenmerkt is het wel de vaste overtuiging dat creativiteit en zakelijk succes alleen ontstaan wanneer inhoud en vorm samenvallen. Het bevreemdt me dat die twee zaken heel vaak uit elkaar worden gehaald: Wat doe je, met Wie, Waarom, Wanneer en met Welk budget? De zakelijke en inhoudelijk vragen zijn identiek. En juist op dat niveau zie ik het vaak misgaan. Dan kloppen het gedrag en de handelingen niet met de inhoud van het verhaal.

En daar zit dat ‘andere’ perspectief. Ik ben altijd op zoek naar de structuren onder de oppervlakte. Wat is er echt aan de hand, wat is de subtekst, wat is het werkelijke verhaal? En waar loopt het vast?

Het conflict als een kans

Een ingrijpend conflict of het gevoel dat je vast zit in een situatie wordt over het algemeen gezien als iets negatiefs. Dat is niet perse waar. Het gevoel dat je klem zit is namelijk ook een belangrijk signaal dat je in de buurt van een belangrijke grens zit. Het conflict is ook iets dat inzicht geeft. Het scheidt de zin van de onzin, hoe lastig dat zelf ook in te zien is wanneer je er middenin zit.

In het theater en in de film is conflict in feite het hoofdproduct. Het is de basis van wat een drama dramatisch maakt. Tegelijkertijd worden conflicten in het maakproces ook gebruikt (aangegaan) om dichter tot essentie te komen. In tegenstelling tot het gangbare cliché kun je hier dan ook niet spreken van de ‘softe sector’. Integendeel. Het creatieve proces is vaak snoeihard, met maar één heilige basisafspraak: vertrouwen. Met het resultaat (en niet het eigen ego) voor ogen worden conflicten aangegaan om de boel op scherp te stellen. Heel vaak levert dat een unieke kwaliteit op, vaak overigens ook niet. Maar dat een conflict vooral ook een kans is heb ik wel geleerd in al die jaren sturen, bemiddelen, voorkomen of juist laten bestaan van conflicten.

Genoeg over mij

Ik hoop dat de site een helder en inspirerend beeld geeft van wat mij bezighoudt en wat ik je eventueel kan bieden.

Aarzel nooit om contact met me op te nemen als je meer wilt weten over één van de onderdelen van CEO.

Met hartelijke groeten,

Dennis Molendijk
dennis@ceo-online.nl 

 

 

Motto CEO

A fact is a fact  but perception is reality

De werkelijkheid is een overgewaardeerd begrip. "Geef me de feiten" hoor je vaak. Maar het zijn niet de feiten die er toe doen, het zijn onze interpretaties van de feiten die de werkelijkheid bepalen. Echt!

Neem onderstaande foto. Het is een feit dat vakje A en B dezelfde kleur hebben. Hoe vaak ik er zelf ook naar kijk, telkens weer denk ik "het kan niet waar zijn".

 

Optische illusie: de vakken A & B zijn van dezelfde kleur

CEO-online

Via het menu aan de linkerkant van de website krijgt u specifieke informatie over Dennis Molendijk en de verschillende bedrijfsactiviteiten van CEO.

 

In het kader hieronder vindt u een meer associatieve uitwerking van het motto van CEO.

A fact is a fact.....

Niet overtuigd dat de twee vakken echt dezelfde kleur hebben? Of juist zeer overtuigd..... dat het niet zo is? 

Of ging dat te snel?

Om alle twijfel weg te nemen. Klik op deze link en je krijgt een trager filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=YFTKB6tFx-Y 

 

Wij leven verhalen

Niets is waar. Elk handelen en iedere communicatie is vervormd. Dat geldt voor grote conflicten, maar net zo goed voor de kleinste handeling ’s ochtends vroeg in de badkamer.

Neem dit prachtige experiment van Derren Brown over de beïnvloeding van het creatieve proces.

A fact is a fact but perception is reality

 

Wij leven verhalen. Dat is de realiteit. Wie we zijn en hoe we functioneren wordt niet zozeer bepaald door de gebeurtenissen die ons vormen, maar door de interpretaties die we aan die gebeurtenissen geven en de verhalen die we daarover vertellen; aan anderen én aan onszelf.  Die perceptie van de realiteit bepaalt wie we zijn en hoe we ondernemen, vriendschappen aangaan, ruzie maken, etc.

 

Ieder mens is een meesterverhalenverteller.

Slechts enkelen kunnen een verhaal goed vertellen, vanzelfsprekend, maar toch heeft íeder mens de narratieve structuur in zijn genen heeft zitten. Dat wil zeggen: het vermogen om te denken in oorzaak en gevolg, het vermogen om informatie te filteren en vervolgens te selecteren op relevantie en bruikbaarheid, de kunst van het denken en handelen in structuren, plot en thema. Verhalen zijn niet alleen de reflectie op de werkelijkheid, verhalen creëren de werkelijkheid.

Dát is het motto van CEO

Optische illusie: Hangen of klimmen?

Het andere perspectief

De verbindende factor van al de activiteiten van het Creative Executive Office is de fascinatie voor het verhaal als motor van ons gedrag.

Zowel in mediations en conflictbemiddeling, maar ook in het trainen, de coaching en de creatieve interventies, staat het andere perspectief centraal: 'kunnen we de situatie ook vanuit een andere, een nieuwe en onverwachte hoek bekijken?' 

 

Neem bijvoorbeeld de conflictbemiddeling. Je zou ieder conflict kunnen omschrijven als een strijd tussen twee tegengestelde interpretaties van dezelfde gebeurtenissen. In de zogenaamde narratieve mediation ga je als mediator samen op zoek naar een ander perspectief: 'zijn de partijen in staat om voorbij het eigen gelijk te werken aan een alternatief verhaal dat constructief en zelfs inspirerend is?'

Een ander perspectief

Heb jij een andere kijk op de zaak?

A fact is a fact but perception is reality.

Waar of niet? Heb je iets toe te voegen, of zie jij het anders? Laat het me weten!

Zowel in deze 'blog'  als onder CEO-impressies kunnen reacties / verhalen / filmpjes / foto 's worden opgenomen.

Stuur een mail naar: Dennis@ceo-online.nl 

 
Optische illusie: welke lijn is het langst?