CEO Dennis Molendijk

CEO Mediation
CEO Coaching
CEO Creatieve Interventies
CEO Films
CEO Links

CEO 2008-2014
 

CEO Narratieve Mediation

Specialiteit en werkwijze van CEO is de zogenaamde narratieve mediation. Een feit is een feit, maar perceptie is de realiteit. Een conflict wordt gezien als een confrontatie tussen tegenstrijdige verhalen die vechten om de dominantie. Door de strijdende verhalen en percepties te deconstrueren ontstaat er ruimte om opbouwend te werken aan een alternatief verhaal.

De praktijk van de narratieve benadering is verre van abstract of vaag. Integendeel, het sluit juist aan bij hoe het merendeel van de mensen de werkelijkheid (de waarheid) om zich heen ervaart. De narratieve mediation is gericht op dat wat er speelt ónder de oppervlakte van het conflict. Door zich vooral te richten op de onderliggende structuren en de wederzijdse belangen wordt gewerkt aan een duurzame oplossing van het conflict. 

Waarom mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Veel conflicten zijn niet gebaat bij een juridisch steekspel. Procederen kost veel tijd, geld en energie. Daarnaast biedt een vonnis van een rechter lang niet altijd een oplossing voor het conflict.
De mediator staat niet boven de partijen. Hij doet geen ‘uitspraak’ van bovenaf. Hij begeleidt dit onderhandelingsproces. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing.

Mediator Dennis Molendijk

CEO Mediator Dennis Molendijk

Mediation, conflictbemiddeling of coaching

Tijdens mijn opleiding tot mediator kreeg ik veel verbaasde vragen: wat brengt iemand uit het theater nou bij mediation, dat is toch bij uitstek het gebied van juristen en P&O mensen? Wat me daar bracht was mijn intuïtie. Wat ik er geleerd heb is dat juist mijn achtergrond (zie ook CEO-Dennis Molendijk) een ander perspectief geeft in de benadering van een conflict. Door mijn ervaring in het leidinggeven van complexe groepsprocessen schrik ik niet snel van een conflict. Hoe heftig of complex een conflict ook is, er is vrijwel altijd een weg om het constructief te krijgen. Dat maakt mediation voor mij zo inspirerend. Vooral wanneer ik in andere takken van sport (dwz niet in de kunsten maar in het bedrijfsleven en bij de overheid) interessante ontmoetingen heb met zeer diverse ‘beslissers’. Én wanneer je partijen de verantwoordelijkheid ziet nemen om het conflict te gebruiken om gezamenlijk verder te komen. Het is dan ook de dynamiek van partijen zelf die het succes van een mediation bepaalt. Een mediator begeleidt slechts het proces.

Conflictbemiddeling en coaching

Het klinkt wellicht vreemd, maar ik word regelmatig benaderd door mensen die in een conflict zitten dat eigenlijk nog niet voldoende is geëscaleerd. In dat geval zie ik mijn betrokkenheid vooral als conflictbemiddelaar of coach. Het is belangrijk om dat onderscheid te maken. Het heeft te maken met hoe partijen, maar ook de bemiddelaar in het proces staan.

Bij mediations is het conflict zodanig groot geworden dat een gang naar de rechter onvermijdelijk lijkt, maar niet wenselijk is, vanwege de kosten, vanwege de lange procedures of – en dat is vaak het belangrijkste – omdat een bindende uitspraak niet recht doet aan de belangen die onder de oppervlakte van het conflict spelen. De neutraliteit van de mediator is hierbij een essentiele factor. Partijen bepalen zelf de uitkomst en het succes van de mediation. 

Wil je meer weten over CEO mediation en mijn werkwijze, neem dan contact op. Samen kunnen  we kijken of ik wat voor je/het conflict kan betekenen en zo ja, welke benadering gewenst is.

Dennis@ceo-online.nl


 

Motto CEO

A fact is a fact  but perception is reality

De werkelijkheid is een overgewaardeerd begrip. "Geef me de feiten" hoor je vaak. Maar het zijn niet de feiten die er toe doen, het zijn onze interpretaties van de feiten die de werkelijkheid bepalen. Echt!

Neem onderstaande foto. Het is een feit dat vakje A en B dezelfde kleur hebben. Hoe vaak ik er zelf ook naar kijk, telkens weer denk ik "het kan niet waar zijn".

 

Optische illusie: de vakken A & B zijn van dezelfde kleur

CEO-online

Via het menu aan de linkerkant van de website krijgt u specifieke informatie over Dennis Molendijk en de verschillende bedrijfsactiviteiten van CEO.

 

In het kader hieronder vindt u een meer associatieve uitwerking van het motto van CEO.

A fact is a fact.....

Niet overtuigd dat de twee vakken echt dezelfde kleur hebben? Of juist zeer overtuigd..... dat het niet zo is? 

Of ging dat te snel?

Om alle twijfel weg te nemen. Klik op deze link en je krijgt een trager filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=YFTKB6tFx-Y 

 

Wij leven verhalen

Niets is waar. Elk handelen en iedere communicatie is vervormd. Dat geldt voor grote conflicten, maar net zo goed voor de kleinste handeling ’s ochtends vroeg in de badkamer.

Neem dit prachtige experiment van Derren Brown over de beïnvloeding van het creatieve proces.

A fact is a fact but perception is reality

 

Wij leven verhalen. Dat is de realiteit. Wie we zijn en hoe we functioneren wordt niet zozeer bepaald door de gebeurtenissen die ons vormen, maar door de interpretaties die we aan die gebeurtenissen geven en de verhalen die we daarover vertellen; aan anderen én aan onszelf.  Die perceptie van de realiteit bepaalt wie we zijn en hoe we ondernemen, vriendschappen aangaan, ruzie maken, etc.

 

Ieder mens is een meesterverhalenverteller.

Slechts enkelen kunnen een verhaal goed vertellen, vanzelfsprekend, maar toch heeft íeder mens de narratieve structuur in zijn genen heeft zitten. Dat wil zeggen: het vermogen om te denken in oorzaak en gevolg, het vermogen om informatie te filteren en vervolgens te selecteren op relevantie en bruikbaarheid, de kunst van het denken en handelen in structuren, plot en thema. Verhalen zijn niet alleen de reflectie op de werkelijkheid, verhalen creëren de werkelijkheid.

Dát is het motto van CEO

Optische illusie: Hangen of klimmen?

Het andere perspectief

De verbindende factor van al de activiteiten van het Creative Executive Office is de fascinatie voor het verhaal als motor van ons gedrag.

Zowel in mediations en conflictbemiddeling, maar ook in het trainen, de coaching en de creatieve interventies, staat het andere perspectief centraal: 'kunnen we de situatie ook vanuit een andere, een nieuwe en onverwachte hoek bekijken?' 

 

Neem bijvoorbeeld de conflictbemiddeling. Je zou ieder conflict kunnen omschrijven als een strijd tussen twee tegengestelde interpretaties van dezelfde gebeurtenissen. In de zogenaamde narratieve mediation ga je als mediator samen op zoek naar een ander perspectief: 'zijn de partijen in staat om voorbij het eigen gelijk te werken aan een alternatief verhaal dat constructief en zelfs inspirerend is?'

Een ander perspectief

Heb jij een andere kijk op de zaak?

A fact is a fact but perception is reality.

Waar of niet? Heb je iets toe te voegen, of zie jij het anders? Laat het me weten!

Zowel in deze 'blog'  als onder CEO-impressies kunnen reacties / verhalen / filmpjes / foto 's worden opgenomen.

Stuur een mail naar: Dennis@ceo-online.nl 

 
Optische illusie: stilstaan of bewegen?