Het andere Perspectief

A fact is a fact but perception is reality

Wij leven verhalen. Dat is de realiteit. Wie we zijn en hoe we functioneren wordt niet zozeer bepaald door de gebeurtenissen die ons vormen, maar door de interpretaties die we aan die gebeurtenissen geven en de verhalen die we daarover vertellen; aan anderen én aan onszelf.  Die perceptie van de realiteit bepaalt wie we zijn en hoe we ondernemen, vriendschappen aangaan, ruzie maken, etc.

Ieder mens is een meesterverhalenverteller.

Slechts enkelen kunnen een verhaal goed vertellen, vanzelfsprekend, maar toch heeft íeder mens de narratieve structuur in zijn genen. Dat wil zeggen: het vermogen om te denken in oorzaak en gevolg, het vermogen om informatie te filteren en vervolgens te selecteren op relevantie en bruikbaarheid, de kunst van het denken en handelen in structuren, plot en thema. Verhalen zijn niet alleen de reflectie op de werkelijkheid, verhalen creëren de werkelijkheid.

Dát is het motto van CEO

Narratieve Mediation

Specialiteit en werkwijze van CEO is de zogenaamde narratieve mediationEen feit is een feit, maar perceptie is de realiteit. Een conflict wordt gezien als een confrontatie tussen tegenstrijdige verhalen die vechten om de dominantie. Door de strijdende verhalen en percepties te deconstrueren ontstaat er ruimte om opbouwend te werken aan een alternatief verhaal. 

De praktijk van de narratieve benadering is verre van abstract of vaag. Integendeel, het sluit juist aan bij hoe het merendeel van de mensen de werkelijkheid (de waarheid) om zich heen ervaart. De narratieve mediation is gericht op dat wat er speelt ónder de oppervlakte van het conflict. Door zich vooral te richten op de onderliggende structuren en de wederzijdse belangen wordt gewerkt aan een duurzame oplossing van het conflict. 

Sparringpartner, perspectiefkantelaar, coach

Het is gezond om een zekere argwaan te hebben voor adviseurs. Niets is namelijk zo gemakkelijk als het beter weten wanneer je zelf geen vuile handen hoeft te maken. Tel daarbij op het onverteerbare gebruik van adviseurjargon en de clichés: “…het is toch een stukje erkenning…” “…de communicatielijnen moeten duidelijker worden gedefinieerd en op schrift worden gesteld…”

Aan advies heb je meestal niet zo veel, behalve als het over eenvoudige kennisoverdracht gaat. Om iemand op niveau te inspireren en te coachen spreek ik liever van ontmoetingen. Je nodigt iemand uit om vanuit een ander perspectief te reflecteren op dat wat er speelt. Interesse in de ander en het vermogen om ‘onder de oppervlakte te kijken’ zijn daarbij voor mij sleutelbegrippen. Een coaching-traject is bovenal een inspirerende uitwisseling.

In mijn eigen werk in de afgelopen jaren heb ik zelf ook voortdurend die ontmoetingen georganiseerd. Regelmatig zocht ik iemand op die me inspireerde met de vraag of ik voor even “zijn of haar hersens én intuïtie mocht lenen?”. Wanneer je jouw eigen gedachtes en twijfel kunt spiegelen aan iemand die je respecteert, maar die niet betrokken is bij de kwestie die speelt, scherpt dit je eigen intuïtie. En het geeft je de kans om zicht te krijgen op je blinde vlekken. Het aangaan van dergelijke ontmoetingen is een teken van intelligentie en realiteitszin en zeker geen zwaktebod.