Wat doet Dennis

onderhandelaar, procesbewaker, procesbegeleider, procesontwerper, dramaturg, bemiddelaar, voorzitter, adviseur, mentor, curator, inspirator, vertrouwenspersoon, coach, perspectiefkantelaar, fusiebegeleider …
ceo

In 2008 startte ik mijn onderneming en noemde het met een zekere kwinkslag CEO. Voor leidinggevenden, bestuurders, toezichthouders, teams en alle andere individuen die verantwoordelijkheid willen nemen.

Destijds schreef ik:   "Na twintig jaar ervaring in het sturen van complexe groepsprocessen in de podiumkunsten wil ik met het Creative Executive Office functioneren als inspirator en sparringpartner voor CEO’s, bestuurders en hoger management. Daarnaast ben ik als mediator getraind in bemiddeling bij hoog oplopende conflicten. 
 
De verbindende factor van de activiteiten van het Creative Executive Office is de fascinatie voor het  verhaal als motor van ons gedrag: a fact is a fact but perception is reality."   
Opwindend leuk en inspirerend!

Entrepeneurship is about turning what excites you in life into capital, so that you can do more of it and move forward with it.” Richard Branson

CEO is eerder een praktijk dan een bedrijf, zoals een arts een praktijk heeft. In veel organisaties ben ik vooral sparringpartner. Ik werk met leidinggevenden en hun teams aan inhoudelijke en organisatorische veranderprocessen: “hoe behouden we onze kernkwaliteit en verbeteren we dat wat ons dwars zit?” Ik bemoei me graag met uiteenlopende zaken: het bemiddelen in een intern conflict, het verdiepen van de communicatie, het stroomlijnen van de organisatieprocessen, het filosoferen over de toekomst, het werken aan de interne bedrijfscultuur, het ontwerpen van sollicitatieprocessen, het geven van feedback, het begeleiden van complexe onderhandelingen, het voorzitten van een vergadering, etc.

De juiste rol

Het blijft best lastig om uit te leggen wat ik precies doe. Ik switch nogal tussen verschillende rollen: onderhandelaar, procesbewaker, procesbegeleider, procesontwerper, dramaturg, bemiddelaar, voorzitter, adviseur, mentor, curator, inspirator, coach, vertrouwenspersoon, perspectiefkantelaar, fusiebegeleider.
Niet alleen vind ik het heerlijk om te schakelen tussen deze rollen, ik ben er ook achter gekomen dat het kunnen functioneren in de juiste rol dé belangrijkste voorwaarde is om succesvol te interveniëren. 
Er is echter één overkoepelende term die voor alle opdrachten geldt: ik ben vertrouwenspersoon.

Vertrouwen

Dat dit vertrouwen me steeds weer gegeven wordt door mijn opdrachtgevers beschouw ik overigens als één van de meest waardevolle én inspirerende aspecten van mijn werk. Inspirerend omdat leidinggevenden en hun teams zich kwetsbaar durven opstellen in mijn aanwezigheid. Daardoor ontmoet ik vrijwel dagelijks de meest unieke persoonlijkheden.